Chodov je pro mámu, pro dědu, pro sportovce, pro umělce, pro technika, pro žáka, pro učitele, pro podnikatele, můj!

Vítejte na stránce věnované tvorbě strategického plánu rozvoje města Chodov

V průběhu roku 2021 pro Vás připravujeme strategický plán. Našim cílem je motivovat Vás, naše občany, k zapojení se do jeho tvorby. Zde máte možnost navrhovat a hodnotit konkrétní projekty města, které byste kolem sebe rádi viděli. Už nyní se na některé můžete podívat zde. Nezapomeňte navštívit aktuality nebo se podívejte naše akce, kterými Chodov žije a do kterých se můžete zapojit.  

Klíčové projekty

Všechny projekty

Skvělé nápady přibývají každý den...

Aktuálně

Parkovací plochy v lokalitě Hlavní a Boženy Němcové

08.11. 2021

Parkovací plochy v lokalitě Hlavní a Boženy Němcové

Chceme stále zlepšovat podmínky života v našem městě a snažíme se o to postupnou realizací jak velkých, nákladných, tak i mnoha malých kroků. Dlouhodobě si uvědomujeme nelehkou situaci občanů – řidičů spojenou s parkováním ve městě. V průzkumu mezi obyvateli označilo 62 % respondentů parko...
Otevřít Parkovací plochy v lokalitě Hlavní a Boženy Němcové
Setkání pracovních skupin

21.10. 2021

Setkání pracovních skupin

Z průzkumu mezi obyvateli, z diskuze a z analýz "tvrdých dat" jsme dostali nějaké výstupy, které jsou zároveň vstupy do další práce.  Vytvořili jsme pět pracovních skupin, ve kterých jsme společně diskutovali nad výsledky. Čtyři skupiny byla složeny z odborné veřejnosti, zástupců města i stá...
Otevřít Setkání pracovních skupin
Jak dopadl výzkum mezi obyvateli?

29.8. 2021

Jak dopadl výzkum mezi obyvateli?

V červenci  probíhalo mezi obyvateli Chovova dotazníkové šetření. Komplexní výzkum byl určen převážně pro dospělé obyvatele. Byl k dispozici online a vyšel i v letním čísle zpravodaje. Celkem se šetření zúčastnilo 448  občanů města. Podobný zájem obyvatel nás mile překvapil a moc si t...
Otevřít Jak dopadl výzkum mezi obyvateli?
Vyhodnocení současného plánu Chodova

02.8. 2021

Vyhodnocení současného plánu Chodova

Víme, že ještě dříve než určíme cestu kterou se vydáme, je dobré se podívat na to, co se podařilo či nepovedlo. Poohléněte se s námi, jak se nám podařilo naplnit stanovené cíle ze strategického plánu 2015-2021.
Otevřít Vyhodnocení současného plánu Chodova

Nejbližší akce

08/12 2021
Veřejné projednání možného řešení parkoviště v lokalitě mezi ulicemi Hlavní a B. Němcové
Informační

Veřejné projednání možného řešení parkoviště v lokalitě mezi ulicemi Hlavní a B. Němcové

KDE KASS OD 17:00 hodin

2

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

Světlá budoucnost není dílem náhody, ale spoluprací a vhodnou participací uvnitř města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě. Je vhodné přihlédnout ke skutečnosti, která témata a investiční záměry je možné z věcného, časového a finančního hlediska realizovat v podmínkách města Chodova, jeho velikosti a následného přínosu. 

0

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

88

Občanských návrhů

Zobrazit návrhy

Menu